Vilkår og betingelser

# Generelle vilkår og brugsbetingelser (“GTC”)

1. Generelle bestemmelser

1.1

Die Refurbed Marketplace GmbH

Jakov-Lind-Straße 7

A-1020 Vienna

service@refurbed.com

(“Refurbed” ) driver en internetplatform (** “Platform”** ) under domænet www.refurbed.com og alle dertil hørende underdomæner, på hvilken forberedte produkter af enhver art og andre tjenester (“Produkter”) kan tilbydes og sælges af forhandlere og andre tredjeparter (“Forhandlere”) og købt af kunder ( “Kunder” ); Forhandlere og kunder i fællesskab (** “Brugere”** ).

Ud over de bestemmelser, der er inkluderet her i punkt 3, giver Refurbed kun de tekniske rammebetingelser for indgåelse af kontrakter ved brug af platformen. Refurbed bliver ikke selv en kontraktlig partner i de kontrakter, der udelukkende indgås mellem forhandlere og kunder. Opfyldelsen af de kontrakter, der er indgået ved hjælp af platformen, sker derfor udelukkende mellem brugere.

1.2

Disse GTC gælder for alle ordrer og juridiske transaktioner mellem Refurbed på den ene side og brugerne af platformen på den anden side. Ved at bruge platformen erklærer brugeren sit fulde samtykke til disse GTC, hvis aktuelle version kan tilgås til enhver tid på https://www.refurbed.com/tos/.

1.3

Brugernes generelle vilkår og betingelser, der indeholder bestemmelser, som afviger fra disse GTC eller andre kontraktlige aftaler mellem Refurbed og en bruger, gælder kun, hvis Refurbed udtrykkeligt og skriftligt har givet sig til kende over for dem.

1.4

Refurbed forbeholder sig retten til at ændre disse GTC til enhver tid og uden at angive årsager. Ændringer af gebyrerne er kun mulige med brugerens samtykke. Sådanne ændringer træder i kraft to uger efter, at brugeren er blevet underrettet om ændringen af disse GTC, som Refurbed har anmodet om, medmindre Refurbed har modtaget en skriftlig indsigelse fra brugeren på det tidspunkt.

**2. Hensættelse af platformen **

2.1

Bortset fra bestemmelserne, der er inkluderet her i punkt 3, giver Refurbed udelukkende den tekniske mulighed for brugernes brug af platformen.

2.2

Kontrakter for produkterne, der tilbydes af forhandlere, indgås direkte mellem forhandleren og kunden, Refurbed bliver udtrykkeligt ikke part i de kontrakter, der er indgået mellem brugerne. Deltagende brugere er udelukkende ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af disse kontrakter.

2.3

Detaljerne, især de væsentlige funktioner i produkterne og tjenesterne for brugerne, kan findes i produktbeskrivelserne og de supplerende oplysninger på platformen. Bortset fra bestemmelserne her i punkt 3, leveres disse udelukkende af forhandlere og er derfor ikke juridisk bindende tilbud fra Refurbed. Refurbed påtager sig ikke ansvaret for informationen om selve produktet, ej heller for priser, tilgængelighed eller leveringstider.

**3. Salg af produkter gennem Refurbed **

3.1

Refurbed tilbyder også sine egne produkter til salg på platformen. Kontrakten indgås direkte med Refurbed udelukkende for de produkter, hvor Refurbed er angivet som sælger på platformen, og Refurbed er ansvarlig for opfyldelsen af disse kontrakter.

4. Anmeldung und Nutzung

4.1

For at kunne bruge platformens tjenester som forhandler, er den (potentielle) forhandler forpligtet til at registrere sig på platformen og oprette en “shop”/forhandlerkonto.

4.2

Muligheden for at registrere sig som forhandler eksisterer udelukkende for en erhvervsdrivende i henhold til §§ 1 til 3 i den østrigske handelslov (Austrian Commercial Code - UGB). Refurbed er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere forhandlers status inden registrering. Refurbed forbeholder sig retten til at kræve bevis for denne status fra den (potentielle) forhandler før og under forhandlerens brug af platformen.

4.3

Forud for registrering skal et detaljeret indledende møde finde sted mellem Refurbed og forhandleren, hvorunder forhandlers egnethed vurderes på den ene side, og de kvalitative krav til Refurbed præsenteres i detaljer på den anden side. Efter at Refurbed har fastslået forhandlers egnethed, sender Refurbed forhandleren forhandler-vejledningen, quality charter og de generelle vilkår og betingelser til den e-mailadresse, som den (potentielle) forhandler har oplyst.

4.4

Hvis forhandleren accepterer de kvalitative standarder for Refurbed, samt de vilkår der er anført i forhandler-vejledningen, kan forhandleren registrere sig under følgende link:https://apply.refurbed.io. Ved at indsende sine data inden for rammerne af registreringen accepterer forhandleren gyldigheden og indholdet af GTC, forhandler-vejledningen og kvalitetscharteret.

4.5

Efter oprettelse af “shop”/forhandlerkontoen skal Refurbed sende forhandleren adgangsdata til platformen. Først derefter indgås kontrakten om brug af platformen mellem Refurbed og forhandleren. Refurbed kan frit nægte indgåelse af kontrakten, især med hensyn til de produkter, der tilbydes af forhandleren.

4.6

Forhandleren er forpligtet til at underrette Refurbed om enhver dataændring (f.eks. firmanavn, adresse) skriftligt eller via e-mail til følgende adresse seller@refurbed.com uden forsinkelse, dog senest to uger efter den respektive ændring.

4.7

Forhandlere er forpligtet til at holde adgangsoplysningerne til “shop”/forhandlerkontoen hemmelige og til ikke at overføre dem til tredjepart. Forhandlere skal straks underrette Refurbed om misbrug og enhver anden uautoriseret brug af tredjeparter. Indtil modtagelse af denne meddelelse, skal enhver adgang og enhver handling eller brug af tjenester relateret til dens “shop”/forhandlerkonto tilskrives forhandleren.

4.8

Det er ikke tilladt for forhandleren at bruge platformen til at reklamere for produkter, der kan købes udenfor platformen, eller til at inkludere sådanne reklameforanstaltninger (f.eks. flyers) i forsendelsespakken.

5. Registrering og brug for brugere

5.1

Kunder har mulighed for under en ordreproces at oprette en kundekonto og dermed bruge platformen.

5.2

For at gøre dette skal kunderne vælge et produkt efter eget valg, klikke på knappen med titlen “Bestil nu” og fortsætte med at indtaste de ønskede data. Forud for afgivelse af en bindende ordre, har kunden mulighed for at ændre eller slette de anmodede data, eller afslutte registreringen eller købsprocessen ved at lukke browservinduet eller klikke på tilbage-knappen.

5.3

Ved at trykke på knappen “Bestil med betalingspligt” oprettes der automatisk en kundekonto, og der gives samtykke til disse GTC. Dette udgør dog ikke en kontrakt mellem forhandleren og kunden. Kunden afgiver således kun et tilbud til forhandleren, som Refurbed (som mellemled) videresender til forhandleren. Forhandleren beslutter selvstændigt, om tilbuddet skal accepteres. Kontrakten mellem kunden og forhandleren indgås ved afsendelse af de bestilte produkter.

5.4

Enhver kunde er forpligtet til at holde dataene på kundekontoen hemmelige og ikke videregive dem til tredjepart. Enhver kunde skal straks underrette Refurbed om misbrug og enhver anden uautoriseret brug af tredjeparter. Indtil modtagelsen af denne meddelelse skal hver adgang og hver handling eller brug af tjenester i forbindelse med kundekontoen tilskrives kunden.

5.5

Detaljerne i ordreprocessen bestemmes af de enkelte forhandlere. Alle oplysninger, der kræves som en del af en given ordre, sendes via e-mail og delvist automatiseret. Det er brugerens ansvar at sikre, at oplyste e-mailadresse er korrekt og opdateret, og at tekniske fejl eller SPAM-filteret ikke hæmmer kommunikationsprocessen.

6. Administration af brugerkonto, opsigelse

6.1

Kontrakten om brug af platformen er indgået på ubestemt tid.

6.2

Refurbed har ret til midlertidigt at blokere en forhandler eller til at opsige kontraktforholdet med en forhandler til enhver tid med øjeblikkelig virkning og til at slette forhandlers konto, hvis forhandler udgiver ulovligt indhold eller indhold, der overtræder GTC på platformen. Alt ovenstående gælder også i tilfælde af, at en forhandler undlader at opfylde sine forpligtelser over for Refurbed eller over for kunderne, især dem, der er under punkt i disse GTC.

6.3

I tilfælde af ulovlig adfærd eller adfærd fra kunders side i strid med GTC, kan Refurbed også midlertidigt blokere kundekonti eller opsige kontraktforholdet og permanent slette deres konto.

6.4

Refurbed vil tage hensyn til brugerens legitime interesser ved valg af foranstaltninger og begrunde blokering eller opsigelse af brugeren i skriftlig form.

6.5

Brugeren kan til enhver tid bede om, at brugerkontoen slettes ved at sende en skriftlig anmodning til Refurbed (dvs. via e-mail).

6.6

Retten til ekstraordinær opsigelse af kontrakten fra begge parters side forbliver upåvirket.

7. Priser og betalingsmuligheder for kunder

7.1

Alene brugen af platformen er gratis for kunderne.

7.2.

Alle betalinger for produkter skal foretages via betalingstjenesteudbyderne (i) Stripe eller (ii) PayPal afhængigt af den betalingsmulighed, som forhandleren tilbyder, og kundens valg.

7.3.

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, (“Klarna”) er det også muligt at foretage acontobetaling og afdragsbetaling, idet betalingen i begge tilfælde skal ske til Klarna. Yderligere information om disse betalingsmetoder kan findes på KLARNA´s hjemmeside. Ved at vælge disse betalingsmuligheder accepterer kunden Klarnas brugsbetingelser, som kan findes der. Personlige data vil blive håndteret af Klarna i overensstemmelse med Klarnas [privatlivspolitik]https://www.klarna.com/uk/privacy/.

7.4.

Medmindre andet fremgår af de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene, der udspringer af den indgåede kontrakt, straks til betaling.

7.5.

Priserne angivet i de respektive tilbud samt fragtomkostningerne repræsenterer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

7.6.

Refurbed bruger Hyperwallet betalingstjenester til at levere betalinger til dig. Sådanne betalingstjenester er underlagt Hyperwallets servicevilkår https://www.hyperwallet.com/agreements-terms/og Hyperwallets privatlivspolitikhttps://www.hyperwallet.com/agreements-privacy/.

**8. Priser og faktureringsmulighed for forhandlere **

8.1.

Forhandleren betaler Refurbed en provision for hvert produkt, der sælges via platformen. Provisionens størrelse er baseret på den respektive aktuelle prisliste som en del af forhandler-vejledningen. Refurbed forbeholder sig retten til at ændre provisionen eller omfanget af tjenester til enhver tid. Provisionens størrelse er baseret på den respektive aktuelle prisliste som en del af forhandler-vejledningen. Refurbed forbeholder sig retten til at ændre provisionen eller omfanget af tjenester til enhver tid. Forhandlerne har mulighed for at opsige kontraktforholdet med Refurbed inden for disse 30 dage. Hvis forhandleren ikke udøver retten til opsigelse på det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft, skal ændringerne anses for at være blevet effektivt aftalt. Produkter, der allerede er opført på platformen på tidspunktet for retsvirkningen, påvirkes også af ændringerne.

8.2.

De priser, der er angivet af Refurbed til forhandlerne i den aktuelle prisliste, repræsenterer endelige priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

8.3.

Forhandleren vil modtage en faktura pr. e-mail ved udgangen af hver kalendermåned, som også kan tilgås og downloades ved at logge ind på forhandlers interface. Denne faktura dækker alt salg, der har fundet sted i den gældende tidsperiode. Kontrakter, som en kunde lovligt trækker sig tilbage fra i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forbrugerbeskyttelsesloven, er ikke omfattet af provision. Eventuelle over- eller underbetalinger afregnes i den følgende måned.

8.4.

Afhængigt af udbyderen behandles provisionerne som følger:

(i) i tilfælde af Stripe, vil provisionerne blive direkte tilbageholdt af Refurbed, hvor brutto-salgsprisen, inklusive forsendelse, vil blive overført til forhandleren inden for den tidsperiode, der er angivet i forhandler-vejledningen;

(ii) i tilfælde af PayPal og Cashpresso, vil salgsprisen, inklusive forsendelse, blive overført direkte til forhandleren. Den forfaldne provision vil blive faktureret til forhandleren 45 dage efter udløbet af kalendermåneden og skal afregnes inden for 14 dage.

8.5.

I tilfælde af misligholdelse af betalingen pålægges forhandleren de lovbestemte morarenter i henhold til § 456 UGB - den østrigske handelslov (Austrian Commercial Code). Endvidere skal forhandleren godtgøre alle forsinket betaling og inkassogebyrer samt advokat- og retsomkostninger, der er afholdt til fuldbyrdelse af sådanne krav.

8.6.

Det er forbudt for forhandlere at omgå provisionsstrukturen for Refurbed. Salg såvel som opfølgende salg, der omgår den Refurbed-platform, men blev startet på Refurbed, er underlagt provisionsstrukturen som beskrevet i forhandler-vejledningen. I tilfælde af at en forhandler modtager en anmodning via Refurbed-mailsystemet om salg af produkter uden for platformen, er forhandleren forpligtet til at underrette Refurbed og videresende denne anmodning.

9. Kuponer og rabatter

9.1.

Refurbed forbeholder sig retten til at bruge kuponer og/eller rabatter til at reklamere for enhver af forhandlerens produkter eller produktkategorier.

9.2.

Som en del af kupon- og/eller rabatkampagnen kan kunderne købe produkterne på Refurbed til en lavere pris.

9.3.

Ethvert fald i omsætningen kan enten modregnes i den provision, der skal betales til Refurbed, eller overføres direkte til forhandleren. Positive saldi, der ikke modregnes gennem provision inden for tre måneder, udbetales direkte til forhandleren.

10. Tilgængelighed

10.1.

Refurbed giver onlineplatformen en tilgængelighed på 99%.

10.2.

Tilgængeligheden angivet ovenfor udelukker nedetider på grund af servervedligeholdelse, samt alle nedetider som Refurbed ikke er ansvarlig for. Standard servervedligeholdelse udføres søndag fra 02:00 til 06:00.

11. Brugsrettigheder af indhold

11.1.

Det meste af indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af lov om ophavsret eller andre bestemmelser vedrørende intellektuel ejendomsret og ejes af Refurbed, dets brugere eller tredjeparter. Indsamling af indhold i en databank er dækket og beskyttet af 87 a UrhG. Brugere må kun bruge indholdet inden for rammerne af servicevilkårene samt andre vilkår, der regulerer brugen af denne platform.

11.2.

Ved at indsende indhold giver brugerne royaltyfrie og overførbare brugsrettigheder uden nogen begrænsning til Refurbed med hensyn til det nævnte indhold.

11.2.1

at gemme indholdet på en Refurbed-server og at publicere det, at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved at integrere indholdet i platformen samt i nyhedsbreve, blogs og Refurbeds sociale mediekanaler; og

11.2.2

at behandle og gengive, hvis dette skønnes nødvendigt for offentliggørelsen af indholdet, såsom i tilfælde af nyhedsbreve, blogs og Refurbeds sociale mediekanaler.

11.3.

Når en bruger fjerner indholdet oprindeligt leveret af ham fra platformen, udløber Refurbeds brugs- og overførselsret. Af sikkerheds- og verifikationsgrunde forbeholder Refurbed sig dog retten til at opbevare kopier af indholdet. Andre brugeres tidligere anerkendte rettigheder til det indhold, som den oprindelige bruger har givet, forbliver upåvirket.

Det er forbudt at udtrække og/eller gengive nogen del af platformen uden forudgående skriftligt samtykke fra Refurbed. Især må datamining, bots eller andre dataindsamlings- eller dataudtræknings applikationer, der bruges til at replikere dele af platformen, kun bruges, efter at Refurbed har givet udtrykkeligt skriftligt samtykke. Forudgående skriftligt samtykke fra Refurbed er også påkrævet ved oprettelse og/eller publicering af en databank, der indeholder væsentlige elementer (dvs. prissætning og produktinformation) fra Refurbed-platformen.

12. Ansvar for indhold og ansvarsfrihed

12.1.

Platformen må ikke bruges til at tilbyde, distribuere eller sælge varer eller tjenester, hvis erhvervelse er forbudt ved lov, krænker tredjeparters rettigheder (f.eks. ophavsrettigheder) eller krænker almindelig anstændighed samt indholdet af disse GTC. Især er salg af følgende produktgrupper også forbudt:

-våben og våbentilbehør (herunder kopier), ammunition, håndgranater (herunder kopier), strømpistoler, stødpistol eller lignende anordninger; -peberspray / CS-gasprodukter af lignende art; -produkter med pornografisk indhold eller indhold kun for voksne, herunder produkter med en aldersbegrænsning på 18+ eller anses for ikke at være egnet i henhold til ungdomsbeskyttelsesloven i det relevante land; -produkter, der bruges til at indtage cannabis eller andre stoffer, såsom bongs eller chillums; -tobaksprodukter, såsom cigaretter, cigarer, shisha-tobak, cigarettobak eller lignende produkter; og -produkter, der indeholder symboler eller afbildninger, der krænker religiøse grupper, er imod loven eller krænker tredjemands personlige rettigheder.

12.2.

Refurbed påtager sig ikke ansvaret for at kontrollere om en forhandlers indhold, der er offentliggjort på dette websted, er i strid med lovgivningen. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og lovligheden af indholdet er udelukkende den relevante forhandlers ansvar. Især har Refurbed ingen kontrol over indholdets nøjagtighed, fuldstændighed og kvalitet, der vedrører forhandlerens tilbud.

12.3.

Refurbed forbeholder sig retten til midlertidigt at blokere eller slette indhold, der er offentliggjort af forhandlerne, hvis det indeholder ulovligt indhold eller indhold, der overtræder generelle betingelser (GTC).

12.4.

Brugere kan udgive brugergenereret indhold på denne hjemmeside. Når de gør det, er brugere forpligtet til ikke at offentliggøre indhold, der krænker tredjeparters rettigheder (især ophavsrettigheder og varemærker), eller som er ulovligt.

12.5.

Refurbed påtager sig intet ansvar - bortset fra salg af produkter i henhold til bestemmelse 3 - for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af produktlister eller nogen form for produktrelateret information indeholdt i produktkataloget, som udelukkende er forhandlerens ansvar. Forhandleren kan anmode om berigtigelse af oplysninger via e-mail eller telefonisk.

12.6.

Refurbed er hverken ansvarlig for håndhævelsen af en kontrakt indgået via platformen mellem en forhandler og en kunde, eller for de produkter der tilbydes under garanti, skader, produktansvar eller andre juridiske bestemmelser.

12.7.

Refurbed er ikke ansvarlig for eventuelle prisudsving og ændringer af de produkter, som forhandlerne tilbyder på platformen. Der er derfor ingen krav på fordele, rabat eller lignende fra kundens side mod Refurbed.

12.8.

Brugeren forpligter sig til at holde Refurbed skadesløs i tilfælde af, at Refurbed bliver anklaget for at overtræde civil- eller strafferet baseret på indhold, der blev offentliggjort af brugeren. Godtgørelsen omfatter også bøder, skadeserstatning og alle omkostninger til juridisk forsvar og juridisk repræsentation.

13. Fortrydelsesret

13.1.

Uanset muligheden for at få afsluttet brugerkontoen til enhver tid i overensstemmelse med bestemmelsen Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Refurbed er juridisk forpligtet til at informere kunder om deres juridiske fortrydelsesret. Kunderne har således mulighed for at fortryde kontrakten om brug af platformen med Refurbed inden for 30 dage fra oprettelsen af brugerkontoen uden at angive grunde ved at bruge fortrydelsesformularen, der er tilgængelig i henhold til bestemmelse 19. Brugen af fortrydelsesformularen er ikke obligatorisk.

13.2.

Der er også fortrydelsesret for kunder med hensyn til de produkter, der sælges af Refurbed i henhold til bestemmelse 3. Kunder har mulighed for at fortryde kontrakten for de produkter, der er solgt af Refurbed inden for 30 dage fra den dato, hvor de eller en anden tredjepart end forhandleren, og udpeget af dem, tog eller har taget varerne i besiddelse, der er solgt direkte af Refurbed uden at angive nogen grund ved at bruge fortrydelsesformularen, der er tilgængelig i henhold til bestemmelse 19, hvorved brugen af fortrydelsesformularen ikke er obligatorisk

13.3.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten sendes inden fortrydelsesfristens udløb.

13.4.

Såfremt kontrakten ophæves, refunderes alle betalinger, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af meromkostninger som følge af, at der er valgt en anden leveringsform end den billigste tilbudte standardlevering), uden forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om fortrydelse af kontrakten blev modtaget af Refurbed. Det samme betalingsmiddel, som blev brugt til den oprindelige transaktion, vil blive brugt til denne tilbagebetaling, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt; i intet tilfælde vil der blive opkrævet gebyrer på grund af denne tilbagebetaling.

13.5.

De modtagne produkter skal returneres eller afleveres til Refurbed uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dag, hvor kunden har informeret Refurbed om tilbagekaldelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis produkterne afsendes inden 30-dages fristen udløber. Omkostningerne ved returforsendelsen afholdes af Refurbed.

13.6.

Med hensyn til produkter købt hos forhandleren gælder bestemmelse 14.2.

14. Forhandleres forpligtelser over for kunden

14.1.

Forhandleren er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af det indhold, han tilbyder på platformen, samt kvaliteten af de tilbudte produkter. Især skal kvalitetsstandarderne for de produkter, der er specificeret i overensstemmelse med det særskilt aftalte kvalitetscharter, overholdes.

14.2.

Uanset eventuelle lovbestemmelser, der er mere fordelagtige for kunden, forpligter forhandleren sig til at give kunden 30 dages fortrydelsesret for produkter købt via platformen. Alle lovbestemte forpligtelser til at give information og afklaring og lignende (især i henhold til FAGG) samt alle tilknyttede konsekvenser skal udelukkende påvirke forhandleren og ikke Refurbed.

14.3.

Uanset eventuelle lovbestemmelser, der er mere gunstige for kunden, forpligter forhandleren sig til at give kunden en 12-måneders garanti for produkter købt via platformen. Forhandleren forpligter sig til at afhjælpe alle defekter, der er opstået inden for garantiperioden, uden kundens skyld ved at reparere eller udskifte apparatet.

14.4.

Forhandleren forpligter sig til at levere en professionel supporttjeneste på det respektive nationale sprog til kundeforespørgsler.

14.5.

Alle forpligtelser, der stammer fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er forhandlerens ansvar. Forhandleren er alene ansvarlig for at overholde direktivet og gældende lovgivning, mens Refurbed ikke påtager sig ansvar i forbindelse hermed.

15. Refurbeds ansvar

15.1.

Hvis Refurbed ved lov findes at være erstatningsansvarlig, er dets ansvar begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Ethvert udvidet ansvar for Refurbed, især vedrørende lettere uagtsomhed, atypisk skade, tabt omsætning, skader og følgeskader forårsaget af en defekt samt skader på tredjemand, er eksplicit udelukket. Dette er betinget af modstridende ufravigelige bestemmelser (dvs. bestemmelser om forbrugerrettigheder).

15.2.

Refurbed påtager sig intet ansvar for internettjenestens kompatibilitet med hardware og software, for konstant tilgængelighed, for computervirus, for misbrug eller beskadigelse som følge af ukorrekt brug af brugeren på grund af upassende software eller hardware, samt fejlfunktion forårsaget ved internetforbindelsen eller brugen af data eller andre onlinetjenester. Brugeren er også ansvarlig for brugen af links.

15.3.

Forhandleren er ansvarlig for korrekt betaling af alle gældende afgifter. Refurbed påtager sig intet ansvar i denne henseende.

15.4.

Refurbeds ansvar for skader på grund af force majeure (f.eks. strejke, krig, jordskælv, epidemier) er udelukket.

15.5.

Hvis brugeren er en erhvervsdrivende, er Refurbeds garantiperiode et år.

16. Overdragelse, tilbageholdelsesret og modregning

16.1.

Overdragelse af krav mod Refurbed til tredjepart er kun tilladt efter forudgående skriftligt samtykke fra Refurbed. Dette gælder især for overførsel af en brugerkonto til en tredjepart.

16.2.

Brugere kan kun udøve tilbageholdelsesretten for krav, der stammer fra det samme kontraktforhold. Forhandleren kan kun gøre brug af tilbageholdelsesretten til at modregne i lovligt anerkendte modkrav.

17. Lovvalg, udførelsessted, værneting

17.1.

Republikken Østrigs lovgivning finder anvendelse uden konflikt med bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om internationale køb af varer. Princippet om “mest gunstige vilkår” gælder for forbrugere, hvilket betyder, at rettigheder, der er givet i henhold til lovgivningen i det land, hvor de har deres sædvanlige bopæl eller bopæl, ikke må krænkes.

17.2.

Opfyldelsessted og jurisdiktion er det land, hvor Refurbed har hovedkontor, så længe obligatoriske bestemmelser og forbrugerbeskyttelsesloven ikke angiver andet.

18. Afsluttende bestemmelser

18.1. **

18.1.

Ugyldigheden af individuelle klausuler påvirker ikke de resterende klausuler indeholdt i servicevilkårene. I tilfælde af at en klausul anses for ugyldig, træder i stedet en anden klausul, der mest ligner den oprindelige økonomiske og juridiske karakter. Dette gælder også for klausuler, der anses for at være ufuldstændige.

18.2.

Oplysninger, data, dokumenter, forretningshemmeligheder, ideer, knowhow, koder osv. (kort sagt “information”), som brugeren får som led i sit kontraktforhold med Refurbed, deles på grundlag af streng fortrolighed, uanset hvordan det blev delt (elektronisk, skriftligt osv.). Dette dækker ikke oplysninger, der er i det offentlige domæne, eller som udtrykkeligt er mærket som ikke-fortrolige af Refurbed. Brugeren er forbudt at bruge fortrolige oplysninger uden for rammerne af kontraktforholdet eller at dele dem med tredjemand. Fortroligheden forbliver virksom selv efter kontraktens ophør.

19. Fortrydelsesformular

Udtrædelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og returnere den med post eller e-mail)

Til:

Refurbed Marketplace GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
A-1020 Wien
service@refurbed.com

Jeg trækker mig hermed fra den kontrakt, som jeg har indgået den ____________________ om brugen af platformen, der tilbydes på www.refurbed.at.

Jeg tilbagekalder hermed købet i henhold til den af mig indgåede kontrakt den __________________ om køb af følgende varer _______________________________, som jeg modtog den ________________.

Forbrugernavn:________________________________

Forbrugerens adresse:____________________________

Dato: _________________________

Underskrift: ________________________________

II. Kundeoplysninger

1. Platformsoperatørens identitet

Refurbed GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
1020 Wien
Østrig
E-mail: service@refurbed.com

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR), tilgængelig under http://ec.europa.eu/.

2. Oplysninger om kontraktens faktiske indgåelse

De tekniske trin, der kræves for at indgå kontrakten, den faktiske indgåelse af kontrakten og midlerne til at ændre eller rette, er fastsat i afsnit 4 i servicevilkårene (del 1).

3. Kontraktsprog, kontrakttekst optegnelse

3.1

Kontraktsproget er tysk.

3.2

Refurbed gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden du gennemfører registreringen, kan du gemme eller udskrive hele kontrakten via print- eller gem-funktionen i din browser eller e-mail-værktøj. Efter registreringsanmodningen er blevet indsendt til Refurbed, sender vi ordredetaljerne, lovpligtige oplysninger om fjernaftaler samt servicevilkårene via e-mail til brugeren.

4. Væsentlige egenskaber ved produktet eller tjenesten

Produktets væsentlige egenskaber er angivet på produktsiden.

5. Pris og betaling

5.1

Alle produktpriser samt forsendelsesomkostninger er samlede, hvilket betyder, at de inkluderer alle omkostninger og afgifter.

5.2

Hvis ikke andet er angivet i betalingsmetodens betingelser, forventes der omgående betaling efter indgåelse af en kontrakt.

6. Lovpligtige garantirettigheder

Ansvar med hensyn til Refurbeds tjenester er fastsat under “Garanti og ansvar” i servicevilkårene (del 1).

7. Kontraktens varighed og opsigelse

Kontraktens varighed og muligheden for opsigelse er fastsat i servicevilkårene (del 1).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vores bedste tilbud.

Du kan finde information omkring vores brug af personlig data i vores Privatlivspolitik.