Garantibetingelser

General information

Ud over de officielle forbrugerlove og –bestemmelser for produktgarantien, så påtager alle forhandlere på refurbed sig de garantibetingelser, som der er angivet på denne side for alle fysiske produkter, der sælges via denne hjemmeside. Garantiperioden bestemmes af forhandleren, men der er et obligatorisk minimum på 12 måneder.

Desuden så tilføjes til de officielle forbrugerlove og regler for refusionspolitik. Her tilbyder alle forhandlere på refurbed en 30-dages prøveperiode fra modtagelsen af alle fysiske produkter der sælges på refurbed. Indenfor den 30-dages prøveperiode kan ethvert fysisk produkt returneres uanset kundens grundlag. De omkostninger der er forbundet med returneringen dækkes af forhandleren. Hvis kunden ønsker at få sit produkt repareret eller ombyttet indenfor den 30-dages prøveperiode, så forlænges prøveperioden til mindst 14 dage fra kundens modtagelse af den reparerede eller ombyttede enhed.

Vær opmærksom på, at reparationer og ombytninger af produktet i prøveperioden på 30 dage kun er mulige, hvis forhandleren har mulighed for at reparere eller ombytte enheden på det tidspunkt de får anmodningen, samt kan gøre dette indenfor en rimelig tidsramme. Hvis kunden anmoder om reparation eller ombytning af produktet i løbet af prøveperioden på 30 dage, men det ikke er muligt fordi forhandleren ikke kan reparere eller ombytte enheden inden for en rimelig tidsramme, så refunderer forhandleren produktets fulde købspris ved modtagelse af produktet, med den forudsætning at produktet ikke er beskadiget som følge af forkert brug fra kundens side.

Forudsætning og omfang af garantien

Garantien dækker alle tekniske aspekter af det købte produkt. Forhandleren garanterer at levere et produkt til køberen, der er fri for materiale-, produktions- eller strukturelle skader, med de videnskabelige og tekniske standarder på fremstillingstidspunktet som det gældende benchmark. Det er vigtigt, at produktfejlen, der er ansvarlig for skaden, dateres tilbage til det nævnte tidspunkt. Et krav om erstatning på grund af følgeskader er kun gyldigt inden for rammerne af gældende love og regler.  

Denne garanti begynder på købsdatoen i en periode, der er angivet af forhandleren, mens den forlænges i tilfælde af reparation eller udskiftning. Garantien er gyldig fra købsdatoen i den periode, der er angivet af forhandleren. Hvis enheden repareres eller udskiftes, forlænges garantiperioden til minimum 6 måneder. (Hvis den resterende garantiperiode på tidspunktet for reparation eller udskiftning er længere end 6 måneder, vil garantien være upåvirket).

Eksempel: Hvis en enhed har en resterende garantiperiode på 8 måneder og udskiftes på grund af en defekt, forbliver garantiperioden for udskiftningsenheden på 8 måneder. Men hvis den resterende garantiperiode for den defekte enhed kun er 4 måneder, forlænges garantiperioden for erstatningsenheden til 6 måneder

Derudover skelner vi mellem to typer garantisager. Hvis kun én komponent udskiftes, forlænges garantien kun til mindst 6 måneder for den udskiftede komponent (f.eks. kamera). Men hvis hele enheden udskiftes, forlænges garantien for hele udskiftningsenheden til mindst 6 måneder. Som kunde kan man udøve sin ret til garanti ved at fremsætte et skriftligt krav til forhandleren inden for garantiperioden. Som en forudsætning for et garantikrav skal man, som kunde indberette produktfejlen inden for en periode på højst én måned efter at have opdaget eller burde have opdaget fejlen. Kunden er forpligtet til at bevise, at garantien er gyldig (dvs. ved fremsendelse af faktura).

Garantier og returneringer

Vores forhandlere har ret til at reparere eller udskifte en enhed.

Som regel vil den gamle enhed repareres, hvis det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, sørger forhandleren for en udskiftning.

I tilfælde af udskiftning vil den gamle enhed blive erstattet gratis af en enhed af samme eller højere kvalitet (samme kvalitet og kvalitet på tidspunktet for garantikravet og af samme type).

Alternativt kan forhandleren tilbagebetale værdien af apparatet til forbrugeren. Hvis forhandleren vælger at refundere enhedens værdi og bekræfter dette skriftligt, beholder forhandleren enheden og refunderer forbrugeren apparatets værdi ved modtagelsen.

Procedure for garantikrav

Hvis du støder på problemer med din enhed, som er dækket af ovenstående garantibetingelser, så bedes du kontakte forhandleren og/eller Refurbed kundeservice, direkte via nedenstående kontaktmuligheder:

Telefon nummer: +45 80880897

E-mail: service@refurbed.dk

Vores refurbed kundeservice team vil registrere dit garantikrav, hvorefter de vil informere forhandleren. Forhandleren vil efterfølgende sende en e-mail sammen med en returseddel, der gør det muligt for dig at sende produktet tilbage til forhandleren uden beregning.

Vær sikker på, at produktet er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, og at alle personlige data samt personlige konti (AppleID, Google-konto osv.) er blevet fjernet fra enheden, før enheden sendes til den respektive forhandler.

Sørg desuden for, at varen er i forsvarlig emballage og at den er pakket på en sikker og korrekt måde. Hvis den originale emballage ikke længere er tilgængelig, så bedes du i stedet bruge stabilt og professionelt emballagemateriale (dvs. en kasse med masser af fyldmateriale; en konvolut er ikke en stabil form for emballage).

Vigtigt: Kun ved at bruge retursedlen til at sende enheden tilbage til forhandleren, er forsendelsesprocessen gratis.

Efter ankomsten vil forhandlerens teknikere gå i gang med at inspicere enheden. Kunden vil efterfølgende modtage en statusrapport og, hvis det er berettiget, en erstatningsenhed. I tilfælde af en monetære returnering vil kunden modtage den aktuelle værdi af enheden via den betalingsmetode, som blev brugt under transaktionen på refurbed. Bemærk, at transport/forsendelse af en enhed kun er tilladt med forudgående samtykke fra forhandleren.

Mere detaljerede oplysninger om proceduren for garantikrav kan findes her: https://www.refurbed.dk/sadan-returnerer-du-dit-produkt/

Forudsætninger og udelukkelser

En forudsætning for en gyldig garanti er korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, samt overholdelse af brugervejledningen som anført i producentens manual. I tilfælde af uansvarlig, uregelmæssig eller ukorrekt brug bortfalder garantien.

Eksempler på ukorrekt/uansvarlig brug er:

 • Ødelagt skærm og/eller ramme
 • Skade fra væske.
 • Manipulation af operativsystemet, som fører til, at dets sikkerhed og basisfunktioner kompromitteres, sletning af operativsystemet, eller låsning af operativsystemet gennem brugerkonti som ikke kan fjernes. Dette kan omfatte installation af “Jailbreaks”, “Roots” eller installation af anden skadelig software på den købte enhed.

Omfanget af garantien omfatter ikke:

 • Udvidelige dele, såsom eksterne hukommelseskort eller hætter til kameraer eller objektiver.
 • Beskadigelse af skrøbelige produktelementer, såsom glas, display og linser.
 • Forbrugsvarer, såsom batterier (hvis batterilevetiden forbliver i overensstemmelse med Producentens specifikationer).
 • Små uoverensstemmelser mellem den faktiske tilstand og den nominelle tilstand af produktet, som ikke påvirker funktionaliteten
 • Fejl eller skader som følge af fejlbetjening af produktet, skader forårsaget af miljøet, kemikalier eller rengøringsvæsker.
 • Produktskade forårsaget af montering/installation

Garantien bortfalder i tilfælde af:

 • Manglende overholdelse af monterings-, vedligeholdelses- eller plejeinstruktionerne i brugervejledningen
 • Skader forbundet med almindelig slitage (dvs. tegn på brug af kabinettet og/eller displayet) eller forsætlig beskadigelse
 • Ukorrekt aktivering
 • Skødesløs eller mangelfuld vedligeholdelse
 • Skader, der åbenbart er forårsaget af forkert brug af enheden
 • Skader forårsaget af miljøet eller naturens handlinger (dvs. naturkatastrofer), herunder, men ikke begrænset til, oversvømmelser, brand eller frost
 • At åbne enheden eller få den repareret af en anden person eller enhed end den relevante forhandler (så længe forhandleren ikke udtrykkeligt giver sit samtykke til dette i skriftlig form)

Undtagelser for garantien

Så længe produktskader ikke er dækket af denne garanti, eller der ikke kan konstateres produktskader, så er kunden forpligtet til at dække omkostningerne til transport og forsendelse. Herudover vil kunden blive holdt ansvarlig for omkostninger, der opstår ved inspektionsprocessen.

I tilfælde af at kunden får besked om manglende dækning af garantien, samt omkostninger forbundet med reparationsprocessen, og vælger at få produktet repareret, vil kunden blive opkrævet for arbejds- og materialeomkostninger.

Hvis der er opstået skade efter varens levering, er det op til forhandleren at beslutte, om produktet skal repareres som goodwill. I dette tilfælde har kunden ikke en juridisk ret til at få produktet repareret.

Under inspektionen eller reparationen af enheden i garantiprocessen, så kan dataene på den respektive enhed blive slettet. Refurbed, sælgeren eller reparationspartneren kan ikke holdes ansvarlig for tab af data af nogen art. Sikkerhedskopiering af alle data, herunder indstillinger, software og softwarelicenser, og sletning af personlige eller på anden måde følsomme data er kundens ansvar og skal gøres inden forsendelsen. Kunden advares også om, at vand- og støv-bestandigheden af indsendte enheder - hvilket er garanteret af producenten - kan gå tabt, når årsagen til skaden fastslås, eller når enheden repareres. Udbyderen påtager sig intet ansvar for dette.

Juridiske rettigheder

Ud over de rettigheder, der er inkluderet i garantien, har kunden visse garanterede juridiske rettigheder. Disse rettigheder, som til tider er fordelagtige for kunden, er ikke begrænset af garantien. Garantien påvirker desuden ikke muligheden for at gøre den oprindelige eller sekundære købers rettigheder gældende over for producenten af det oprindelige produkt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for første gang og spar 75 kr!

Gå aldrig glip af et tilbud igen.

Du kan finde information omkring vores brug af personlig data i vores Privatlivspolitik.